''
Ga terug naar overzicht

Wat heeft HR met ‘agility’?

Organisaties moeten zich non-stop aanpassen aan veranderende omstandigheden en continu verbeteren en vernieuwen om te overleven. Als ze de boot missen, gaan ze de mist in met alle gevolgen vandien. Zo mistte Kodak de digitale revolutie en verdween het icoon uit de fotowereld van het toneel.  Om te overleven, passen steeds meer bedrijven hierdoor hun manier van werken aan: van een traditionele naar een ‘lean’ en ‘agile’ aanpak. Maar…wat is agile? Meer nog…moeten we er als HR professionals meer mee bezig zijn?

Als HR geen oplossingen biedt, haken interne klanten af

​Laat me duidelijk zijn: ik ben zelf helemaal geen expert in de materie. Maar sinds een tijd heb ik wel een gezonde portie nieuwsgierigheid gekweekt. Enerzijds omdat ik zie hoe mijn collega’s van productontwikkeling, die ermee aan de slag zijn gegaan, successen boeken. Anderzijds omdat ik vast stel dat de verwachtingen ten aanzien van learning en development steeds hoger liggen.  Als HR geen oplossing biedt die de medewerkers en leidinggevenden écht helpt, of als we er te lang over doen, haken interne klanten af en zoeken ze zelf een oplossing. Enfin, dat is een heel debat op zich denk ik. Terug naar de kern.

Het klassieke waterval effect: de ADDIE aanpak

Kort door de bocht ziet de klassieke manier om zaken te ontwikkelen er als volgt uit:

  1. Schrijf een business plan
  2. Zet een team op poten
  3. Introduceer het product
  4. Verkoop

Dit noemt ook wel eens het ‘waterval effect’. We gaan pas naar stap 2 als stap 1 is afgerond, naar stap 3 als stap 2 is afgerond en zo verder. Ook binnen learning en development werken we vaak volgens deze principes. Dit watervalsysteem noemen we ook wel eens “ADDIE”.  ADDIE staat voor 5 stappen in het proces.

  • Stap 1 – Analyse: wie is de doelgroep, wat zijn de leerobjectieven, welke voorkennis hebben deelnemers,…
  • Stap 2 – Design: welke inhoud geven we aan de sessies, via welke media gaan we leeracties opzetten (klasjes, elearning,…)
  • Stap 3 –  Development: workshops worden uitgeschreven, eLearnings worden ontworpen,…
  • Stap 4 – Implement: de workshop, intervisie, opleiding,…. vindt plaats
  • Stap 5 – Evaluatie: evalueren van de leerinterventie

Ook hier schakelen we pas naar het volgende niveau als bovenstaande netjes is afgerond
Het watervaleffect – ADDIE- bij het uitwerken van leerinterventies — Bron ‘Leaving ADDIE for SAM’-Michael Allen

De valkuilen van de klassieke aanpak…

​Door deze aanpak duurt het soms lang vooraleer je leerinitiatief op poten staat.  Bij urgente leervragen, kunnen we niet altijd even snel schakelen omdat er binnen een van de stappen hobbels in de weg zitten of de juiste mensen niet aanwezig zijn. Meer nog, misschien is de nood of de scope van je project al gewijzigd tegen het moment dat de opleidingsdienst zijn oplossing op tafel legt.  Soms weet je klant zelfs niet wat ie zelf van een leeroplossing verwacht.  Jij staat dan in de startblokken maar de bestemming is niet duidelijk. 

Vanuit de problemen die het watervalsysteem met zich meebrengt, is een aanpak gegroeid die toelaat zich meer wendbaar en flexibel op te stellen. Dit is het lean principe en agile – of wendbare-  methodologie.

De agile aanpak: één grote koek worden reeksen kleine hanteerbare stukken

Het basis cyclisch proces bij een “agile” aanpak — Bron ‘Leaving ADDIE for SAM’-Michael Allen

Bij een agile methodologie wordt het proces opgesplitst in verschillende korte cycli ofte ‘iteraties’ waarbij telkens een stukje van het proces wordt aangepakt.  Een grote koek wordt opgedeeld in kleinere hanteerbare brokjes waar we een voor een mee aan de slag gaan: het ontwerp, ontwikkeling en testen.  Op basis van de feedback die tijdens deze korte cycli wordt gegeven, worden continu aanpassingen aan het product gemaakt. En zo wordt je wendbaar! 

Opvolging van kleine brokken (iteratieve cycli) maken het grotere project beheersbaar — Bron ‘Leaving ADDIE for SAM’-Michael Allen

Hoe gaan HR diensten hier concreet mee aan de slag?

​Tot zover de theorie. Benieuwd hoe bedrijven dit concept succesvol hebben vertaald naar de praktijk?
​Blijf dan zeker de blog volgen. Binnenkort geef ik je een exclusieve kijk over hoe de HR dienst van Starbucks hiermee aan de slag ging

Meer weten?

​Het boek “Leaving ADDIE FOR SAM’ gaat in op het agile model bij het ontwerpen van leeroplossingen. Het is een referentie binnen het onderwerp.

Dit youtube filmpje legt op eenvoudige manier dat uit wat ‘agile’ werken inhoudt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hungry for more?

Honger is niet plezant. Tijd om daar iets aan te doen. Schrijf in op de nieuwsbrief en voed je brein met smaakvolle updates.