''
Ga terug naar overzicht

Help je brein een handje met LEGO® SERIOUS PLAY®

“You can learn more about a person in an hour of play than you can from a lifetime of conversation” – Plato ​​

​Stel dat ik jou vraag hoe je ideale team eruit zou zien. Dan heb je wellicht zo ongeveer een idee daarover. Misschien praat je vlot en maak je je achteraf nog bedenkingen.  Of ben je eerder van het stille type, zeker als er enkele dominante personen in de ruimte zitten.
Maar stel dat ik je dezelfde vraag neerleg en je een stapel LEGO-blokken geef met de opdracht ‘bouw jouw ideale team: welke karakteristieken heeft dat team dan? Hoe voelt de samenwerking? Zijn er bepaalde competenties of talenten nodig? Hoe werken ze samen,…?”.
Er zal een wezenlijk rijker antwoord komen uit de 2e aanpak! Wat is LEGO SERIOUS PLAY eigenlijk?

Hoe maak je iedereen betrokken in het verhaal?

​Onlangs kreeg ik de gelegenheid om voor learning professionals een uiteenzetting te geven over LEGO® SERIOUS PLAY®. De tijd was zeer beperkt en de groep groot. Daarom ging ik voor een presentatie. Maar ‘praten over’ en slides presenteren beperkt zich vaak tot informeren. Zelfs interactieve presentaties maakt toeschouwers niet persé betrokken. Hoe neem je iedereen dan mee in je verhaal? Door te gaan bouwen, delen en reflecteren!

Alle zitjes waren op enkele uren tijd ingevuld. Sneller dan verwacht.

Als verlengstuk van die bewuste presentatie, organiseerde ik op een oktoberavond een inspiratieworkshop.

​In de workshop namen we ruim de tijd om over de methode achter LEGO®SERIOUS PLAY® te praten, maar ook om er he-le-maal in te duiken! Het was een heel toffe avond die nota bene langer uitliep dan voorzien. We vergaten de tijd, omdat iedereen enorm opging in het proces (wat trouwens erg herkenbaar is bij LEGO® SERIOUS PLAY®)  Er kwamen interessante vragen en ervaringen naar boven. En die deel ik graag met je.

Wat is LEGO®SERIOUS PLAY® eigenlijk?

​LEGO® SERIOUS PLAY® is een proces waarbij een facilitator tijdens meetings of workshops met behulp van LEGO-materiaal teams helpt om antwoorden te vinden bij complexe vraagstukken. Ze wordt vaak gebruikt bij strategie- en visievorming, maar net zo goed bij teambuildings of situaties waar open en eerlijke communicatie tussen teamleden nodig is. Ze wordt ingezet in een breed spectrum van omgevingen: van de kennisomgeving bij universiteiten, naar productieomgeving over de creatieve sector, maar net zo goed binnen Human Resources.  Bedrijven zoals Volvo en airbus, maar ook overheden maken er wel eens gebruik van.

Dit model is een weergave van wat een deelnemer energie geeft in haar werk. De nabijheid van de natuur (groene gras), transparantie (het venstertje) en de nabijheid van een collega (2 ventjes ipv 1) waren elementen die zij hierbij aangaf.

Het principe is eenvoudig: het bouwen met de blokken helpt om gedachten te ordenen. Metaforen worden als automatisch een katalysator om je kennis aan verhalen te koppelen  en een verbeeldingskracht naar boven te halen. Verbeeldingskracht is trouwens géén synoniem met fantasie! Dit proces kan iédereen! Je moet heus geen geboren verhalenverteller of ervaren LEGO-bouwer te zijn, integendeel.

​Geef toe, wanneer blijft er bij jou een boodschap hangen? Op een PowerPointpresentatie op slide 5 achter de 3e bulletpoint? Of door een verhaal en persoonlijke inzichten die worden weergegeven via een bouwwerk dat voor,je neus staat?

Er zijn heel wat andere manieren om workshops te begeleiden. ​
​Waarom zou ik voor LEGO® SERIOUS PLAY® kiezen?

Klopt! Er zijn heel wat manieren om groepen te faciliteren. Afhankelijk van de vraag of probleem zal de LEGO-methode wel of niet verrijkend zijn. Daarmee wil ik aangeven dat ze niet heiligmakend is. Ze is wél een zeer effectieve methode als het vraagstuk aan volgende voorwaarden voldoen:De vraag is complexEr zijn verschillende stakeholders betrokkenEr is geen eenduidig antwoord op de vraagBeslissingen moeten gedragen worden door de groep

Een commercieel randje?

Neen, dat is het niet. De methode bestaat al meer dan 10 jaar en is gebaseerd op jarenlang onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van Lausanne. Ze is opgebouwd op bevindingen uit de psychologie, gedrags- en neurowetenschappen. Onder andere de handen-brein connectie en de flow-theorie van Csikszentmihalyi. (kan jij zijn naam uitspreken?) liggen aan de basis van het proces. Over een commercieel randje moeten we niet onozel doen. LEGO verdient uiteraard aan de verkoop van de blokken. Maar die kan je verschillende keren hergebruiken. De kostprijs van het materiaal valt zeer goed mee en weegt niet op tegen de voordelen van wat je ermee kan bereiken bij individuen, teams en organisaties.

Hoe gaat dat dan in zijn werk?

​De facilitator legt een nauwkeurig geformuleerde vraag voor die gelinkt is aan de probleemstelling. Vervolgens bouwt iedereen zijn antwoord op de vraag. Door het werken met je handen (de zgn handen-brein connectie) worden je gedachten continu bijgestuurd. Het voordeel van bouwen is dat je het ook kan afbreken en opnieuw beginnen. Je geeft je brein de tijd om bij te stellen en totaalbeeld te ontwikkelen. In de derde fase licht iedereen inzichten door middel van zijn bouwwerk toe. Tot slot is er een reflectiefase. Hier kan iedereen

Straffe madam Katrien de Clercq was er die avond bij.  Zij heeft binnen Leren en Ontwikkelen al heel wat watertjes doorzwommen en geeft haar impressie van LEGO® SERIOUS PLAY®  weer.

Tijdens onze oktober-workshop zijn we door drie laagdrempelige opdrachten gegaan. Dit gaf deelnemers de kans om de blokken beter te leren kennen en er zich comfortabel bij te voelen. Iedereen kon het proces ervaren en –vaak zonder er bewust aan te denken- verhalen te vertellen aan de hand van metaforen. De meeste leden van de workshop kenden elkaar op voorhand niet. Dit is in tegenstelling tot bestaande teams een extra uitdaging. Het is elke keer weer een beetje magie om te zien hoe ze naar elkaar toe groeien door openhartig inzichten te delen en aandachtig te luisteren van elk verhaal. Ook naar dat van eerder introverte personen. De groep onbekende individuen had aan het eind een behoorlijke band opgebouwd én veel plezier gehad.vragen kan stellen aan de anderen.

De voordelen?

Met de LEGO® SERIOUS PLAY® methode kies je voor

  • 100% participatie en betrokkenheid; iedereen komt aan het woord en elkeen luistert
  • een leervorm die niet alleen visueel, auditief, maar ook kinesthetisch leren ondersteunt
  • gewoonte-denken doorbreken
  • Een vorm waarbij de output gedragen wordt door iedereen
  • Verhalen, betekenis en metaforen die werken als een fantastische geheugensteun
  • Het is een memorabele en plezante manier van problemen aanpakken.

Heb jij goesting om LEGO® SERIOUS PLAY® van dichtbij te leren kennen?

Uitgebreide info over de methode is terug te vinden op http://www.sowegrow.be/lego-serious-play.html

Geef me een seintje en ik geef je met pleziet alle info!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hungry for more?

Honger is niet plezant. Tijd om daar iets aan te doen. Schrijf in op de nieuwsbrief en voed je brein met smaakvolle updates.